Kontakt
 

RLH Korneuburg u. Umgeb. eGen

RLH Korneuburg u. Umgeb. eGen

Anfahrt

Kontakt

Am Bahnhof
2201 Gerasdorf
Telefon: 02576/2420-17

philipp.lehnert@korneuburg.rlh.at

Ansprechpartner

Frau Susan Petrovic
E-Mail: susan.petrovic@korneuburg.rlh.at
Herr Herbert Ulbinger
Telefon: +43 676 860712317
E-Mail: herbert.ulbinger@korneuburg.rlh.at
Herr Philipp Lehnert
E-Mail: philipp.lehnert@korneuburg.rlh.at